شرکت حسابداری نارون حساب

خدمات حسابداری

شرکت نارون حساب با بهره مندی از شایسته ترین مدیران ، متخصص ترین کارکنان ، مدیریت دانش  و فناوری های نوین
طیف جامعی از  خدمات حسابداری را به گروهای مختلف مشتریان  در سطح بین الملل ارائه می نماید.

مشاوره مالی و مالیاتی

گروه نارون حساب با بهره مندی از شایسته ترین مدیران ، متخصص ترین کارکنان ، مدیریت دانش و فناوری های نوین با هدف کاهش جرائم و هزینه های مالی آماده ارائه خدمات مشاوره ای کاملی در زمینه های مالیات ، ارزش افزوده ، بیمه و اداره کار به کارفرمایان و صاحبان مشاغل می باشد .

خدمات حسابرسی

شرکت نارون حساب با بهره مندی از شایسته ترین مدیران ، متخصص ترین کارکنان ، مدیریت دانش و فناوری های نوین طیف جامعی از خدمات حسابرسیبه گروهای مختلف مشتریان در سطح بین الملل ارائه می نماید .

فروش نرم افزار سپیدار همکاران سیستم

شرکت نارون حساب نماینده رسمی نرم افزار سپیداردر استان فارس می باشد. سپیدار همکاران سیستم نرم‌افزاری یکپارچه است که با توجه به نیاز شرکت‌ها در حوزه‌های خدماتی، بازرگانی، تولیدی و پیمانکاری تولید شده است .

فروش نرم افزار دشت همکاران سیستم

شرکت نارون حساب نماینده رسمی نرم افزار دشت همکاران سیستم در استان فارس می باشد . دشت همکاران سیستم،یک نرم‌افزار حسابداری ساده و هوشمند ویژه‌ی مدیریت مالی اصناف و فروشگاه‌ها است.

خدمات آموزشی حسابداری و حسابرسی

برگزاری سمینارهای آموزشی در حوزه مالی و مالیاتی ، کلاسهای حسابداری و کارگاه های تخصصی کار با نرم افزارهای حسابداری دشت و سپیدار همکاران سیستم از جمله ماموریت های شرکت نارون حساب می باشد .